An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge
Bosca cuardaigh an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge a leabú ar do shuíomh idirlín féin
Aip an Fhoclóra

Tá aip an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge ar fáil anois. Is féidir an aip a cheannach anseo do ghléasanna Apple agus anseo do ghléasanna Android. €4.99 an praghas.

Institiúidí oideachais – lascaine de 50%

Má cheannaíonn institiúid oideachais (scoil, coláiste, ollscoil, srl), 20 cóip nó níos mó den aip, tá lascaine de 50% ar fáil. Tá dhá bhealach éagsúil chun an lascaine sin a fháil, ag brath ar cé acu an leagan iOS nó an leagan Android atá ag teastáil. Tuilleadh eolais le fáil anseo.

Ag úsáid na haipe

 • An féidir liom an aip a úsáid as líne?

  Is féidir! Nuair a bheidh an aip suiteáilte agat beidh na gnéithe ar fad ar fáil as líne (seachas na comhaid fuaime, a bheidh ar fáil sa chéad leagan eile – féach thíos). Is éard is brí leis seo ná gur féidir leat an aip a úsáid beag beann ar cheangal idirlín.

 • Cad a tharlóidh nuair a chuirfear iontrálacha leis an bhFoclóir, nó nuair a leasófar iontrálacha?

  Tá 80% d’ábhar deiridh an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge ar fáil ar líne anois, rud a fhágann go bhfuil roinnt mhaith iontrálacha fós le cur leis. Nuair a tharlóidh sé seo (idir seo agus lár na bliana 2016) gheobhaidh tú fógra uathoibríoch á rá leat go bhfuil leagan uasdátaithe den aip ar fáil duit le híoslódáil (saor in aisce).

 • Conas a chuardaím focal nó frása?

  An tslí chéanna is a dhéantar ar an suíomh idirlín – cuir focal nó frása sa bhosca cuardaigh, nó roghnaigh ón liosta anuas é.

 • Saoróga sa chuardach

  Féadfaidh tú cuardaigh a dhéanamh leis an tsaoróg (réiltín) chomh maith. Cuir isteach é tar éis dhá cheann nó níos mó de ghnáthcharachtair a chlóscríobh. Sa dá íomhá thíos feicfidh tú na torthaí a fhaightear nuair a dhéantar cuardach do gach focal dar tús abl, agus do gach focal dar tús be agus dar críoch nt:

 • Feidhmeanna eile

  I dteannta na nithe atá luaite sa chéad rannóg eile thíos, féadfaidh tú teacht ar mhórfheidhmeanna uile an tsuímh idirlín san aip – comhaid ghramadaí, comhaid fuaime agus an fheidhm bhrabhsála.

 • Feidhmeanna a bhaineann go sonrach leis an aip

  Tá roinnt feidhmeanna ann atá ar fáil ar an aip nach bhfuil ar fáil ar an suíomh:
  Na focail is fearr liom – déan liosta de na hiontrálacha is fearr leat;
  Cuardaigh le déanaí – liosta de na focail a chuardaigh tú le déanaí.

Feidhmeanna atá beartaithe don chéad leagan eile den aip

Tá na feidhmeanna breise seo a leanas ar na bacáin don chéad leagan eile, a fhoilseofar go luath in 2016:

 • Comhaid fuaime ar fáil as líne

  Beidh táille bhreise air seo (€0.99).

 • Focail Ghaeilge a chuardach chomh maith le focail Bhéarla

  NACH foclóir dátheangach é an Foclóir Nua Béarla-Gaeilge, fós féin beidh tú in ann na haistriúcháin Ghaeilge atá in úsáid san fhoclóir a chuardach, sa tslí chéanna a ndéantar é leis an gCuardach Casta ar an suíomh idirlín (http://www.focloir.ie/ga/search/adv).

 • Iontrálacha a roinnt

  Tríd an ríomhphost, na meáin shóisialta, srl.

 • Google Voice a úsáid chun focail a chuardach

  Ar ghléasanna a thacaíonn leis an ngné seo, beidh tú in ann iontrálacha a chuardach trí iad a rá seachas iad a chlóbhualadh isteach.

 • Feidhm chuardaigh leasaithe ar shuíomh an Fhoclóra

  Cuireadh leasú suntasach i bhfeidhm ar an bhfeidhm chuardaigh ar shuíomh an Fhoclóra roinnt seachtainí i ndiaidh fhoilsiú an chéad leagain den aip. Beidh an cuardach leasaithe sin le fáil sa dara leagan den aip, agus beidh an dara leagan sin den aip ar fáil saor in aisce má tá an chéad leagan den aip agat cheana féin.

Téarmaí agus Coinníollacha

Tá gach ceart a bhaineann leis an bhFoclóir Nua Béarla-Gaeilge (FNBG) ar cosaint ag Foras na Gaeilge. Ní ceadmhach aon ábhar as an FNBG a fhoilsiú i bhfoirm chlóite nó leictreonach, ná saothrú tráchtála a dhéanamh air in aon fhoirm ar bith, seachas mar a cheadaítear faoi fhorálacha cóirdhéileála an dlí um chóipcheart sa dlínse a bhaineann le hábhar. Ní ceadmhach aon ábhar as an FNBG atá faoi chóipcheart a atáirgeadh nó a dháileadh gan cead scríofa a fháil roimh ré ó Fhoras na Gaeilge.