An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge
Bosca cuardaigh an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge a leabú ar do shuíomh idirlín féin
Maidir linn

Fáilte go dtí Foclóir Nua Béarla-Gaeilge Fhoras na Gaeilge, a seoladh in Eanáir 2013. Tá an foclóir ar fáil saor in aisce agus in oiriúint do ríomhairí deisce agus do ghléasanna móibíleacha araon.

eolas gramadaí agus comhaid fuaime ag dul leis an ábhar Gaeilge san fhoclóir chomh maith. Le haghaidh tuilleadh eolais ar na gnéithe sin, agus le físeáin treorach a fheiceáil, féach an Cheist Choitianta Conas is féidir liom an t-eolas gramadaí don aistriúchán a chuardach? agus an Cheist Choitianta Conas is féidir liom éisteacht le comhaid fuaime do na haistriúcháin Ghaeilge? faoi seach.

An Nuacht is Déanaí: Eanáir 2017

Tá 4,700 iontráil nua curtha leis an bhfoclóir, móide 21,000 comhad fuaime nua (7,000 comhad i ngach ceann de na trí mhórchanúint).

Fágann sé seo go bhfuil 48,000 iontráil san iomlán, le 140,000 ciall, ar fáil anois san fhoclóir. Beidh cothabháil leanúnach á déanamh air go rialta, ach tá bunliosta na gceannfhocal a tiomsaíodh ag tús an tionscadail curtha i gcrích leis an uaslódáil seo.

Téarmaíocht – www.tearma.ie

Mura bhfuil an focal atá uait ar fáil san fhoclóir, d'fhéadfá é a chuardach inár mbunachar téarmaíochta, www.tearma.ie.

Clocha míle eile sa tionscadal

28 Iúil 2016
Cuardach in ábhar Gaeilge an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge curtha ar fáil - tá gach amas den fhocal nó den fhrása a chuardaíonn tú le feiceáil anois má tá sé le fáil san fhoclóir.
Cuirtear ar a súile do na húsáideoirí, ámh, nach bhfuil an cuardach Gaeilge chomh hiontaofa ná chomh héifeachtach leis an gcuardach Béarla san fhoclóir. Tuilleadh Eolais agus físeán treorach...
23 Meitheamh 2016
Cuireadh 5,200 iontráil nua leis an bhfoclóir, móide 4,200 comhad gramadaí nua agus 11,700 comhad fuaime nua (3,900 i ngach ceann de na trí mhórchanúint). Tá 43,000 iontráil ar an suíomh anois (130,000 aonad céille).
18 Eanáir 2016
Lascaine 50% ar an aip curtha ar fáil d’institiúidí oideachais.
17 Nollaig 2015
Cuireadh 6,000 iontráil nua leis an bhfoclóir.
29 D. Fómhair 2015
Cuireadh leasú suntasach i gcrích ar an bhfeidhm chuardaigh chun na torthaí is fearr a thabhairt don úsáideoir agus chun go mbeidh sé ag teacht leis an bhfeidhm chuardaigh ar www.teanglann.ie. Tuilleadh eolais...
22 D. Fómhair 2015
An chéad leagan den Aip foilsithe. Tuilleadh eolais...
25 Meitheamh 2015
Cuireadh breis is 5,000 iontráil nua leis an bhfoclóir, mar aon le breis is 1,000 comhad gramadaí nua.
18 Nollaig 2014
Cuireadh breis is 5,000 iontráil bhreise leis an bhfoclóir, mar aon le breis is 14,000 comhad gramadaí agus 11,500 comhad fuaime. Tá 27,000 iontráil ar an suíomh beo anois (90,000 aonad céille), rud a fhágann go bhfuil 70% d’ábhar deiridh an fhoclóra ar fáil anois. Leanfar ar aghaidh ag cur tuilleadh iontrálacha leis an bhfoclóir in 2015 go dtí go mbeidh an foclóir ar líne críochnaithe.
19 Meitheamh 2014
Cuireadh breis is 6,500 iontráil bhreise leis an bhfoclóir, chomh maith le breis is 6,000 comhad gramadaí agus fuaime.
18 Nollaig 2013
Cuireadh breis is 6,000 iontráil bhreise leis an bhfoclóir, chomh maith le breis is 9,000 comhad gramadaí agus fuaime.
31 D. Fómhair 2013
Seoladh leaganacha ar líne de English-Irish Dictionary (de Bhaldraithe, 1959) agus de Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill, 1977), mar aon le bunachar gramadaí agus bunachar foghraíochta. Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar na háiseanna seo.
08 Iúil 2013
Cuireadh 1,500 iontráil bhreise leis an bhfoclóir, mar aon le 10,000 comhad gramadaí.
24 Eanáir 2013
Seoladh leagan tosaigh an fhoclóra le breis is 7,000 ceannfhocal. Chumhdaigh an leagan tosaigh timpeall 70% d'úsáid ghinearálta an Bhéarla agus 30% den chion ábhair deiridh ó thaobh aonaid chéille de.

Aiseolas

Cuirimid fáilte roimh aiseolas ón bpobal ag an seoladh ríomhphoist aiseolas@focloir.ie. Má bhaineann an t-aiseolas le hiontráil ar leith, bheimis buíoch ach an ceannfhocal ábhartha agus/nó an bhrí ar leith a shonrú. Chomh maith leis seo, molaimid d’úsáideoirí féachaint ar na leathanaigh FAQ mar d’fhéadfadh an t-eolas ábhartha atá uait a bheith ar fáil ansin.

Admhálacha

Ba mhaith le Foras na Gaeilge buíochas agus aitheantas a thabhairt do na páirtithe seachtracha a chabhraigh le tiomsú agus táirgeadh an tsuímh seo, go háirithe:
Ingénerie Diffusion Multimédia (IDM), atá freagrach as bogearraí agus óstáil an tsuímh, agus as uirlisí foclóireachta eile a sholáthar don tionscadal.
Lexicography MasterClass, a dhear agus a sholáthair an bunachar sonraí Béarla.
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a chuir beirt eagarthóirí ar fáil don tionscadal (Róisín Ní Mhianáin agus Tomás Ó Maolalaidh).
Macalla Teo, a sholáthair comhaid fuaime.
Fiontar in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, a chuir sonraí gramadaí ar fáil agus a sholáthair comhaid fuaime.