New English-Irish Dictionary
Similar words: your · yob · yon · bayou · young · yours · youth · Lyon · bout · coup
  • EN > GA
  • GA > EN

you

pronoun
determiner
phrases
pronoun
1 pronoun second person singular: subject of verbs in general  c m uthú  c m u
► (with verbs in Irish except the copula)
  c m uyou're sick tá tú tinndo you drink? an ólann tú?you didn't fall níor thit túyou'll come back tiocfaidh tú ar aisyou'd buy a car cheannófá carryou ate it, didn't you? d'ith tú é, nár ith?'Did I pay?' 'You did.' 'Ar íoc mé?' 'D'íoc.'
► (with copula in Irish)
thú  c m uare you a vegetarian? an feoilséantóir thú?, an feoilséantóir is ea thú?you were a teacher ba mhúinteoir thú, múinteoir ba ea thú'Are you the winner?' 'I am.' 'An tú an buaiteoir?' 'Is mé.''Are you an expert?' 'I am.' 'An saineolaí thú?' 'Is ea.'
► (with verb and preposition phrases in Irish)
you don't care is cuma leatyou had no money ní raibh aon airgead agatyou'll need time beidh am ag teastáil uait'Will you succeed?' 'I will, of course.' 'An éireoidh leat?' 'Éireoidh, cinnte.'
► (in passive structures)
thú  c m uyou got injured gortaíodh thúyou'll be disqualified dícháileofar thú
2 pronoun second person singular: emphatic or comparative form of subject of verbstusa  c m uthusa  c m u
► (with verbs in Irish except the copula)
tusa  c m uyou're stronger than him tá tusa níos láidre ná eiseanyou'll come back tiocfaidh tusa ar aisyou and I are staying tá tusa agus mise ag fanacht, tá tú féin agus mé féin ag fanacht'Who won?' 'You did.' 'Cé a bhuaigh?' 'Tusa.'
► (with copula in Irish)
thusa  c m uare you a vegetarian? an feoilséantóir thusa?, an feoilséantóir is ea thusa?if you were a teacher dá mba mhúinteoir thusa'Are you the captain?' 'I am.' 'An tusa an captaen?' 'Is mé.''Are you an expert?' 'I am.' 'An saineolaí thusa?' 'Is ea.'
► (with verb and preposition phrases in Irish)
you had no money ní raibh aon airgead agatsayou'll need help beidh cabhair ag teastáil uaitse, beidh cuidiú de dhíth ortsa'Will you succeed?' 'I will, of course.' 'An éireoidh leatsa?' 'Éireoidh, cinnte.'
► (in passive structures)
thusa  c m uyou got injured gortaíodh thusayou'll be nominated instead of me ainmneofar thusa i m'áitse
Show full entry 
3 pronoun second person singular: object of verbthú  c m u
► (as direct object of verbs in Irish)
thú  c m uI saw you chonaic mé thúdoes she believe you? an gcreideann sí thú?they'll let you in ligfidh siad isteach thúthey were praising you bhí siad do do mholadh
► (with verb and preposition phrases in Irish)
she loves you tá grá aici duitshe asked you to go d'iarr sí ort imeachtwe told you to ring home dúramar leat glaoch abhailethey helped you chuidigh siad leat, chabhraigh siad leatI won't let you sleep ní ligfidh mé duit codladh
4 pronoun second person singular: object of preposition  c m uI sat between you and the door shuigh mé idir tú agus an doraswe'll be lost without you beimid caillte gan tútake a book with you tabhair leabhar leatthey depend on you tá siad ag brath ortthey were talking about you bhí siad ag caint fútwe're very proud of you táimid an-bhródúil asatit could lead to you being prosecuted d'fhéadfaí an dlí a chur ort mar gheall air 5 pronoun informal second person singular: after 'be' in emphatic structures   c m utusa  c m uit's you tusa atá ann, is tú atá annit was you that said it tusa a dúirt é, is tú a dúirt éit'd be you who would start it tusa a thosódh éit's you I was looking for tusa a bhí mé a lorgit's you I'm asking is díotsa atá mé ag fiafraí, is ortsa atá mé ag cur na ceistewhat would he do if he were you? cad a dhéanfadh sé dá mba eisean thusa?, cad a dhéanfadh sé dá mbeadh sé i do bhrógasa? 6 pronoun second person singular: emphatic or comparative formtusa  c m uhey, you! haigh, tusa!it's either me or you! mise nó tusa!anybody but you aon duine ach tusathey won't show it to you ní thaispeánfaidh siad duitse éyou I respect tá meas agam ortsa'Who did that?' 'You.' 'Cé a rinne é sin?' 'Tusa.'Úna broke it, not you Úna a bhris é agus ní tusa'Tell a lie? You?' 'Bréag a insint? Tusa?' 7 pronoun informal second person singular: typical representation of yourselftusa  c m uthat isn't really you ní hin tusa dáiríre, ní mar sin a bhíonn tusa dáiríre 8 pronoun second person singular: in exclamationssilly you! nach tusa an t-amadán!, nach tusa an ceann cipín!poor you! nach tusa an trua Mhuire!lucky old you! nach ort atá an t-ádh!, nach méanar duit! 9 pronoun second person singular: in emphatic commandsthusa  c m uyou be quiet! bí thusa ciúin!you do it, then déan thusa é, mar sindon't you tell him ná habair thusa leis 10 pronoun second person plural: subject of verbssibh  c m u
► (with verbs in Irish except the copula)
sibh  c m uyou're sick tá sibh tinndo you drink? an ólann sibh?you didn't fall níor thit sibhyou'll come back tiocfaidh sibh ar aisyou'd buy a car cheannódh sibh carryou ate it, didn't you? d'ith sibh é, nár ith?'Did we pay?' 'You did.' 'Ar íocamar?' 'D'íoc.'
► (with copula in Irish)
sibh  c m uyou're teachers is múinteoirí sibh, múinteoirí is ea sibhif you were children dá mba pháistí sibh'Are you the winners?' 'We are.' 'An sibhse na buaiteoirí?' 'Is muid.''Are you experts?' 'We are.' 'An saineolaithe sibh?' 'Is ea.'
► (with verb and preposition phrases in Irish)
you don't care is cuma libhyou had no money ní raibh aon airgead agaibhyou'll need time beidh am ag teastáil uaibh'Will you succeed?' 'We will, of course.' 'An éireoidh libh?' 'Éireoidh, cinnte.'
► (in passive structures)
sibh  c m uyou got injured gortaíodh sibhyou'll be disqualified dícháileofar sibh
11 pronoun second person plural: emphatic or comparative form of subject of verbssibhse  c m u
► (with verbs in Irish except the copula)
sibhse  c m uyou're stronger than them tá sibhse níos láidre ná iadsanyou'll come back tiocfaidh sibhse ar aisyou and they are staying tá sibhse agus iadsan ag fanacht, tá sibh féin agus iad féin ag fanacht'Who won?' 'You did.' 'Cé a bhuaigh?' 'Sibhse.'
► (with copula in Irish)
sibhse  c m uyou're good players is imreoirí maithe sibhse, imreoirí maithe is ea sibhseif you were teachers dá mba mhúinteoirí sibhse'Are you the captains?' 'We are.' 'An sibhse na captaein?' 'Is muid.''Are you experts?' 'We are.' 'An saineolaithe sibhse?' 'Is ea.'
► (with verb and preposition phrases in Irish)
you had no money ní raibh aon airgead agaibhseyou'll need help beidh cabhair ag teastáil uaibhse, beidh cuidiú de dhíth oraibhse'Will you succeed?' 'We will, of course.' 'An éireoidh libhse?' 'Éireoidh, cinnte.'
► (in passive structures)
sibhse  c m uyou got injured gortaíodh sibhseyou'll be nominated instead of us ainmneofar sibhse inár n-áitne
12 pronoun second person plural: object of verbsibh  c m u
► (as direct object of verbs in Irish)
sibh  c m uhe saw you chonaic sé sibhdoes she believe you? an gcreideann sí sibh?they'll let you in ligfidh siad isteach sibh, scaoilfidh siad isteach sibhthey were praising you bhí siad do bhur moladh
► (with verb and preposition phrases in Irish)
he loves you tá grá aige daoibhhe asked you to go d'iarr sé oraibh imeachtwe told you to ring home dúramar libh glaoch abhailehe helped you chuidigh sé libh, chabhraigh sé libhwe'll let you sleep ligfimid daoibh codladh
13 pronoun second person plural: object of prepositionsibh  c m uI sat between you and the door shuigh mé idir sibh agus an doraswe'll be lost without you beimid caillte gan sibhsome of you are lost tá cuid díbh caillte, tá cuid agaibh cailltetake books with you tugaigí leabhair libhwe depend on you táimid ag brath oraibhshe was talking about you bhí sí ag caint fúibhwe're very proud of you táimid an-bhródúil asaibhit could lead to you being prosecuted d'fhéadfaí an dlí a chur oraibh mar gheall air 14 pronoun informal second person plural: after 'be' in emphatic structuressibh  c m usibhse  c m uit's you sibhse atá ann, is sibh atá annit was you that said it sibhse a dúirt é, is sibh a dúirt éit'd be you who would start it sibhse a thosódh éit's you I was looking for sibhse a bhí mé a lorgit's you I'm asking is díbhse atá mé ag fiafraí, is oraibhse atá mé ag cur na ceistewhat would they do if they were you? céard a dhéanfaidís dá mba iadsan sibhse?, cad a dhéanfaidís dá mbeidís in bhur mbrógasa?it's either you or them! sibhse nó iadsan! 15 pronoun second person plural: emphatic or comparative form sibhse  c m uhey, you! haigh, sibhse!anybody but you aon duine ach sibhsethey won't show it to you ní thaispeánfaidh siad daoibhse éthey won't follow you ní leanfaidh siad sibhseyou I respect tá meas agam oraibhse'Who did that?' 'You.' 'Cé a rinne é sin?' 'Sibhse.'they broke it, not you iadsan a bhris é agus ní sibhse'Tell a lie? You?' 'Bréag a insint? Sibhse?' 16 pronoun informal second person plural: typical representation of yourselvessibhse  c m uthat isn't really you ní hin sibhse dáiríre, ní mar sin a bhíonn sibhse dáiríre 17 pronoun second person plural: in exclamationssilly you! nach sibhse na hamadáin!poor you! nach sibhse an trua Mhuire!lucky old you! nach oraibh atá an t-ádh!, nach méanar daoibh! 18 pronoun second person plural: in emphatic commandssibhse  c m uyou be quiet! bígí sibhse ciúin!you do it, then déanaigí sibhse é, mar sindon't you tell him ná habraigí sibhse leis 19 pronoun everybody, anybodyyou never know what may happen cá bhfios céard a tharlóidh, ní bheadh a fhios agat cad a tharlódhit's amazing how much you can suffer at times is iontach an méid is féidir a fhulaingt in amannayou could tell she was angry ba léir go raibh fearg uirthithat's sport for you sin é an spórt agat, sin mar a bhíonn an spórt
determiner
20 determiner second person singularwait, you fool! fan, a amadáin!you rascal! a rógaire! 21 determiner second person pluralwait, you pack of fools! fanaigí, a phaca amadán!you rascals! a rógairí!don't you boys be late now ná bígí sibhse déanach anois, a bhuachaillíyou three can go home is féidir leis an triúr agaibhse dul abhaile, is féidir libhse triúr dul abhaile
phrases

you and yours

► (second person singular)
tú féin agus do mhuintirtú féin agus do chúram
► (second person plural)
sibh féin agus bhur muintirsibh féin agus bhur gcúram

Phrases and Examples in other entries