New English-Irish Dictionary
Similar words: chink · thank · thick · thin · thine · thing · rethink · thinker · shrink · things
  • EN > GA
  • GA > EN

think

1. verb believe, be of opinion2. verb reflect3. verb have words, thoughts in mind4. verb recall5. verb consider6. verb imagine7. verb keep in mind8. noun period of reflection
phrases
1 verb believe, be of opinion TRANSITIVEceap verb  c m umeas verb  c m usíl verb  c m uI think it's fixed ceapaim go bhfuil sé deisithe, measaim go bhfuil sé deisithe, sílim go bhfuil sé cóirithe, is dóigh liom go bhfuil caoi airit's not as bad as you think níl sé chomh dona agus a cheapann tú, níl sé chomh holc agus a shíleann túit's better than I thought tá sé níos fearr ná a shíl méit's easier than you think tá sé níos éasca ná a cheapann túdoes he think that? an gceapann sé é sin?the grave is thought to be close to the church ceaptar go bhfuil an uaigh in aice leis an séipéal, meastar go bhfuil an uaigh in aice leis an séipéal, táthar ag ceapadh go bhfuil an uaigh in aice leis an séipéalshe thinks it's a good thing ceapann sí gur rud maith é 2 verb reflect INTRANSITIVEsmaoinigh verb  c m umachnaigh verb  c m uyou should think carefully about your choices ba cheart duit smaoineamh go cúramach faoi do chuid roghanna, ba cheart duit machnamh go dian ar do chuid roghannaI'll think about it déanfaidh mé mo mhachnamh air
Show full entry 
3 verb have words, thoughts in mind TRANSITIVEsmaoinigh verb  c m uceap verb  c m usamhlaigh verb  c m umachnaigh verb  c m u'What's to be done now?' he thought. 'Céard a dhéanfar anois?' a smaoinigh sé.'It doesn't matter a bit,' I thought to myself. 'Is cuma sa sioc,' a dúirt mé liom féin.she was thinking nice thoughts bhí smaointe deasa aici, bhí sí ag smaoineamh faoi rudaí deasapeople think these things but they don't usually say them out loud bíonn na smaointe seo ag daoine ach de ghnáth ní deir siad os ard iad 4 verb recall INTRANSITIVEsmaoinigh verb  c m ucuimhnigh verb  c m ushe was trying to think of a good example bhí sí ag iarraidh smaoineamh ar shampla maith, bhí sí ag iarraidh cuimhneamh ar shampla maithI can't think of anywhere nicer níl mé ábalta cuimhneamh ar aon áit níos deise, ní thig liom smaoineamh ar áit ar bith níos deiseshe was thinking about the holidays bhí sí ag smaoineamh faoi na laethanta saoire, bhí sí ag cuimhneamh ar na laethanta saoire 5 verb consider TRANSITIVEsmaoinigh verb  c m ucuimhnigh verb  c m uthink hard whether you prefer working with children cuimhnigh go géar arbh fhearr leat bheith ag obair le páistí, smaoinigh go cúramach cé acu is fearr leat bheith ag obair le páistí 6 verb imagine
TRANSITIVEsmaoinigh ar PhrV  c m ucuimhnigh ar PhrV  c m usamhlaigh verb  c m uthink what you could do with that money cuimhnigh céard a d'fhéadfá a dhéanamh leis an airgead sin, smaoinigh a dtiocfadh leat a dhéanamh leis an airgead sinjust think what a great time you'd have samhlaigh an chraic a bheadh agat, smaoinigh ar an spraoi a bheadh agat
INTRANSITIVEI can't bear to think of her lying there alone ní féidir liom smaoineamh uirthi ina luí ansin ina haonar, cuireann sé as dom cuimhneamh uirthi ina luí ansin ina haonar
7 verb informal keep in mind
TRANSITIVEsmaoinigh ar PhrV  c m ucuimhnigh ar PhrV  c m uthink money smaoinigh ar airgead, cuimhnigh ar airgead
INTRANSITIVEthink positive bí dearfach
8 noun informal period of reflectionsmaoineamh masc1  c m umachnamh masc1  c m ucuimhneamh masc1  c m umarana fem4  c m uhave a think about it déan do mhachnamh air
phrases

am I right in thinking...?...

(also

am I correct in thinking...?

) am I right in thinking that you've finished here? an bhfuil an ceart agam a cheapadh go bhfuil tú críochnaithe anseo?, an bhfuilim ceart i mo thuairim go bhfuil tú críochnaithe anseo?, an bhfuil mé ceart go bhfuil tú críochnaithe anseo?

anyone would think

(also

anyone might think

) cheapfadh duineba dhóigh le duineshílfeadh duineanyone would think that he was asleep cheapfadh duine ar bith gur ina chodladh a bhí sé, ba dhóigh le duine gur ina chodladh a bhí sé, shílfeadh duine ar bith gur ina chodladh a bhí sé, chreidfeadh duine ar bith gur ina chodladh a bhí sé

don't even think about sth

don't even think about it ná lig isteach i do cheann é olc ná maith, ná cuimhnigh dubh bán ná riabhach air, ná smaoinigh dubh bán ná riabhach air

do you think you could...?

do you think you could give me a hand? an dóigh leat go bhféadfá lámh chuidithe a thabhairt dom?, an mbeifeá in ann lámh chuidithe a thabhairt dom?, an dtiocfadh leat lámh chuidithe a thabhairt dom?

I can't think

(also

can't think

informal) ní cuimhin liomní cuimhneach liomní féidir liom smaoineamh arní ritheann sé liomI can't think who he is ní cuimhin liom cé hé féinI can't think of anything I need ní féidir liom smaoineamh ar rud ar bith atá de dhíth orm

I don't think so

ní dóigh liom éní móide éní cheapaim éní shílim é

sb never thought sth would happen

she never thought she'd live to see this day níor shíl sí riamh go bhfeicfeadh sí an lá seo, níor cheap sí riamh go bhfeicfeadh sí an lá seo

I think

tá mé ag ceapadhtá mé ag déanamhceapaimsílimis dóigh liom

I don't think

ní cheapaimní shílimní dóigh liom

I think I'll...

I think I'll stay sílim go bhfanfaidh mé, ceapaim go bhfanfaidh mé, is dóigh liom go bhfanfaidh mé

I thought...

1 (also

I was thinking...

) making suggestionrith sé liomcheap méI was thinking we'd go for a walk after work bhí mé ag smaoineamh go rachaimis amach ag siúl tar éis na hoibre, rith sé liom go rachaimis amach ag siúl tar éis na hoibre
2 showing surprisecheap méshíl méI thought you'd be back at four cheap mé go mbeifeá ar ais ar a ceathair, shíl mé go mbeifeá ar ais ar a ceathair

I thought so

(also

thought so

informal

, I thought as much

, that's what I thought

) sin a cheap mésin é a shíl méleis sin a bhí mé ag súil

I wasn't thinking

(also

I didn't think

) ní raibh mé ag cuimhneamh i gceartní raibh mé ag smaoineamh i gceart

if sb thinks sth, they have another thing coming

(also

if sb thinks sth, they should thing again

) má cheapann duine é sin, tá breall airif you think I'm going to help you, you have another think coming má cheapann tú go bhfuil mise ag dul a chuidiú leat, tá dul amú ort; má shíleann tú go bhfuil mise ag dul a chuidiú leat, tá breall ort; má shíleann tú go bhfuil mise ag dul a chuidiú leat, beidh tú meallta

it is ... to think sth

it's strange to think that it's all over now nach ait go bhfuil sé uile thart anois, is aisteach a bheith ag cuimhneamh go bhfuil sé uile thart anoisit's incredible to think how much money was spent is deacair a chreidiúint an méid airgid a caitheadhit's encouraging to think that these children will grow up in peace is ábhar dóchais é go bhfásfaidh na páistí seo suas faoi shíocháin

not to think for a minute that

(also

not to think for a second that

, not to think for a moment that

) they didn't think for a minute that we'd be there ní raibh súil ar bith acu go mbeimis ann, níor chuimhnigh siad riamh go mbeimis ann, is beag a shíl siad go mbeimis anndon't think for a second that I'll be there ná samhlaigh duit féin go mbeidh mise ann

not to think much of sb/sth

I didn't think much of the play níor cheap mé mórán den dráma, níor shíl mé mórán den dráma, níor mheas mé go raibh an dráma rómhaith

that's what you think!

sin a cheapann tusa!sin é is dóigh leatsa!sin a shíleann tusa!

to think again

athsmaoineamh a dhéanamhathmhachnamh a dhéanamhcuimhneamh arís arteacht ar mhalairt aignethe letter made me think again thug an litir orm athmhachnamh a dhéanamh, thug an litir orm athsmaoineamh a dhéanamh

to think aloud

(also

to think out loud

) smaoineamh os ardcuimhneamh os ard

to think badly of sb

she's sure people would think badly of her if she left tá sí cinnte nach mbeadh mórán measa ag daoine uirthi dá n-imeodh sí, tá sí cinnte nach mbeadh barúil rómhaith ag daoine di dá n-imeodh sí

to think better of sth/doing sth

d'intinn a athrú faoi rudteacht ar mhalairt aigne faoi rudwe were going to go there but then we thought better of it bhíomar chun dul ann ach ansin thángamar ar athrach comhairle

think big

informal ná bíodh aon teorainn le do chuid smaointetabhair scóip duit féinlig le do smaointe

to think for yourself

smaoineamh duit féincuimhneamh duit féin

to think highly of sb/sth

(also

to think well of sb/sth

, to think a lot of sb/sth

) meas a bheith agat ar dhuine/ruda cheapadh gur duine/rud maith ébheith den bharúil gur duine/rud maith éthey think very highly of you tá ardmheas acu ort, thógfadh siad ar a mbosa thú, síleann siad a mhór díot

sb thinks it's all over

they thought it was all over after 20 minutes cheap siad go raibh deireadh thart i ndiaidh 20 bomaite, shíl siad go raibh deireadh déanta tar éis 20 nóiméad

to think nothing of sth/doing sth

she thinks nothing of walking 20 miles ní chuireann siúlóid 20 míle isteach ná amach uirthi, ní haon nath aici 20 míle a shiúlhe thought nothing of it níor shíl sé a dhath de

think nothing of it

ná habair étá fáilte romhatcuir as do cheann é'Thank you.' 'Think nothing of it.' 'Go raibh maith agat.' 'Níl a bhuíochas ort.'

to think nothing of sth

he smelled smoke but thought nothing of it fuair sé boladh an deataigh ach níor chuir sé aon suim ann, fuair sé boladh an deataigh ach níor thóg sé aon cheann dó, fuair sé boladh an deataigh ach níor chuir sé aon nath ann, fuair sé boladh na toite ach dheamhan sonrú a chuir sé ann

to think straight

bheith stuamabheith ar do chiallI'm so angry I can hardly think straight tá a oiread feirge orm nach dtig liom cuimhneamh i gceart, tá mé chomh feargach nach dtig liom smaoineamh i gceart, ní thig liom smaoineamh i gceart ar mhéad atá d'fhearg orm

to think to do sth

1 register withsmaoineamh ar rud a dhéanamhcuimhneamh ar rud a dhéanamhdid anybody think to ring an ambulance? ar smaoinigh aon duine fios a chur ar otharcharr?, ar rith sé le haon duine fios a chur ar otharcharr?I didn't think to ask níor chuimhnigh mé ar fhiafraí, níor smaoinigh mé ar fhiafraí, níor smaoinigh mé ceist a chur 2 intend bheith ar intinn agatbheith meáite ar rud a dhéanamhI hadn't thought to complain ní raibh sé ar intinn agam gearán a dhéanamh, níor smaoinigh mé ar ghearán a dhéanamh

to think twice

athmhachnamh a dhéanamhcuimhneamh aríssmaoineamh athuairyou should think twice before signing that letter ba chóir duit smaoineamh go cúramach sula síníonn tú an litir sin

to think the worst

smaoineamh ar an drochrudcuimhneamh ar an scéal is measaher mother immediately thought the worst chuimhnigh a máthair ar an scéal is measa láithreach, tháinig an scéal is measa i gceann a máthar láithreach

to think...

(also

when I think...

, when you think...

) to think I actually believed her! a rá is de gur chreid mé í!, cuimhnigh gur chreid mise í!

what do you think?

céard a déarfá?cad is dóigh leat?cén bharúil atá agat?cad a cheapann tú?cad a mheasann tú?cad é a shíleann tú?

what does sb think they are doing?

(also

what does sb think they are playing at?

, what on earth does sb think they are doing?

) what do you think you're doing? céard atá ar bun agatsa?, céard sa diabhal atá ar siúl agatsa?, cad is dóigh leatsa atá á dhéanamh agat?

where do you think ...?

cén áit is dóigh leat ...?cá gceapann tú ...?where do you think you 're going? cén áit sa diabhal a bhfuil tusa ag dul?, cá gceapann tusa a bhfuil tú ag dul?, cén áit is dóigh leatsa a bhfuil tú ag imeacht?

what was sb thinking?

(also

what was sb thinking of?

) what were you thinking? cad air a raibh tú ag cuimhneamh?, cad a bhí i do cheann?, céard air a raibh tú ag smaoineamh?, cad a tháinig ort?

when you think about it

(also

if you think about it

) nuair a chuimhníonn tú i gceart airnuair a dhéanann tú do mhachnamh i gceart airmá smaoiníonn tú i gceart air

who do you think you are?

(also

who the hell do you think you are?

) nach ort atá an muineál!nach agat atá an coráiste!nach ort atá an t-éadan!nach fút atá an talamh!who does he think he is? nach aige atá an muineál?who do they think they are, shouting at me like that? nach orthu atá an t-éadan, scairteadh orm mar sin?

who would think

(also

who would have thought

) cé a cheapfadhcé a shílfeadhcé a shamhlódhcé a smaoineodhwho would think that John would enjoy it? cé a cheapfadh go mbainfeadh Seán sult as?

without thinking

de thapaigeanar an toirtar an hapshe accepted the invitation without thinking ghlac sí leis an gcuireadh gan smaoineamh, ghlac sí leis an gcuireadh ar an toirt

sb wouldn't think of doing sth

(also

sb would never think of doing sth

) I'd never think of throwing rubbish out the window ní smaoineoinn go deo ar bhruscar a chaitheamh amach as an bhfuinneog, ní chaithfinn bruscar amach ar an bhfuinneog go deo, ní rithfeadh sé liom go deo bruscar a chaitheamh amach san fhuinneog

you'd think

(also

you'd have thought

, I'd have thought

, one would think

) cheapfáshílfeáshamhlófaí duityou'd think the baby would be tired by now nach gceapfá go mbeadh tuirse ar an leanbh faoi seo?

Phrases and Examples in other entries