New English-Irish Dictionary
Similar words: known · knob · knot · now · snow · endow · knock · knoll · snowy · anew
  • EN > GA
  • GA > EN

know

verb
phrases
1 verb have information, understanding about
TRANSITIVEI didn't know that ní raibh a fhios agam é sin, ní raibh sé sin ar eolas agam, níorbh eol dom é sin, ní raibh a fhios sin agamdo you know her name? an bhfuil a fhios agat a hainm?, an bhfuil a hainm ar eolas agat?she knows enough to guide them tá a dóthain eolais aici chun iad a threorúshe taught him everything he knew about business gach a raibh ar eolas aige faoi chúrsaí gnó, ba í a mhúin dó éhe doesn't know the first thing about history níl eolas dá laghad aige ar an stair, níl barúil na ngrást aige faoin stair, níl tuairim dár cheap Dia aige faoin stairI don't know if that's the reason níl a fhios agam an é sin an chúis it's well known that they're having difficulties is eol don saol mór go bhfuil deacrachtaí acu, ní haon scéal rúin é go bhfuil deacrachtaí acudo you know for certain when they'll be here? an bhfuil a fhios agat go cinnte cén uair a bheidh siad anseo?, an eol duit go cinnte cathain a bheidh siad anseo?does he know how to fix it? an bhfuil a fhios aige cén chaoi lena dheisiú?, an eol dó conas é a dheisiú? do you know your way? an bhfuil fios an bhealaigh agat?, an bhfuil eolas na slí agat?she knows her way around the computer tá lámh mhaith aici ar an ríomhaire, tá sí inniúil ar an ríomhaire
to know beyond a shadow of doubt that ... bheith lánchinnte go ...; bheith siúráilte glan go ... I know for a fact they didn't send it tá a fhios agam go cinnte nár sheol siad é, tá mé lánchinnte de nár sheol siad é
INTRANSITIVEa fhios a bheith agat  c m ushe knows about it tá a fhios aici faoi'Is he coming?' 'I don't know.' 'An bhfuil sé ag teacht?' 'Níl a fhios agam.'nobody seems to know is cosúil nach bhfuil a fhios ag aon duineif you know, ring me má tá a fhios agat, scairt orm; más eol duit, glaoigh orm as you know mar atá a fhios agat, mar is eol duit, mar a thuigeann túas you all know, this is our first attempt mar is eol daoibh go léir, is é seo an chéad iarracht againn as you well know mar atá a fhios agat go maith, mar is maith is eol duitdo you know, I never thought of that an bhfuil a fhios agat, níor smaoinigh mé riamh air sin; an bhfeadraís, níor chuimhnigh mé riamh air sin if you must know ó tharla gur chuir tú an cheist, ó tá tú á fhiafraí, ós tú atá cunórachwell, if you must know, I don't like her bhuel, ó chuir tú an cheist, ní maith liom í wouldn't you like to know! nach tú atá fiosrach! you never know ní bheadh a fhios agat who knows? cá bhfios?, ag Dia atá a fhios, ní bheadh a fhios agat beowho knows, they might yet come cá bhfios, b'fhéidir go dtiocfaidís fós
2 verb feel instinctively that sth is the case
TRANSITIVEhe knows you're here tá a fhios aige go bhfuil tú anseo, is eol dó go bhfuil tú anseo
do you know what she wrote? an bhfuil a fhios agat cad a scríobh sí?, an eol duit cad a scríobh sí?I wouldn't know about that ní bheinn róchinnte faoi sinI don't know why níl a fhios agam cén fáth, ní heol dom cén fáth, ní fheadar cén fáthI don't know how you stick it níl a fhios agam cén chaoi a gcuireann tú suas leis, ní thuigim conas a chuireann tú suas leis
INTRANSITIVEa fhios a bheith agat  c m ushe knows anyway tá a fhios aici ar aon nós
Show full entry 
3 verb realise TRANSITIVEa fhios a bheith agat VP  c m utuig verb  c m uI know you're angry tá a fhios agam go bhfuil tú ar buileshe's wrong and she knows it níl an ceart aici agus tá a fhios sin aici, níl an ceart aici agus tuigeann sí é sinhe doesn't know how hard it is ní thuigeann sé cé chomh deacair agus atá sé, ní léir dó cé chomh deacair agus atá séthey know to wait for us tá a fhios acu gur cheart dóibh fanacht linnI knew from his expression that the news wasn't good d'aithin mé ar a dhreach gur drochscéala a bhí ann I'll have you know (also I'd have you know) bíodh a fhios agat, tá mise ag insint duit, tá mise á rá leat, deirimse leatI'll have you know I'm no fool bíodh a fhios agat nach aon amadán méyou don't know how lucky you are níl a fhios agat ach an t-ádh atá ort, ní thuigeann tú an t-ádh atá ort 4 verb have learned TRANSITIVEhe knows all the words tá a fhios aige na focail ar fad, tá na focail ar fad ar eolas aige to know sth by heart rud a bheith ar eolas de ghlanmheabhair agat, rud a bheith de ghlanmheabhair agat, rud a bheith ar bharr do theanga agat 5 verb LING have competence in TRANSITIVEshe knows French tá Fraincis aicihe didn't know any Irish ní raibh aon Ghaeilge aigehe knew Irish well bhí Gaeilge ar a thoil aige 6 verb be familiar with TRANSITIVEcur amach a bheith agat ar  c m ueolas a bheith agat ar  c m uI know that song tá an t-amhrán sin ar eolas agamdo you know Ó Direáin's work? an bhfuil cur amach agat ar shaothar an Direánaigh? 7 verb have experience of TRANSITIVEtaithí a bheith agat ar  c m uhe knew happiness for a while bhí sé sona ar feadh tamaillshe looked like she had known better times bhí an chuma uirthi go raibh lá agus saol níos fearr aiciI never knew him to take a holiday níor thóg sé saoire riamh go bhfios domsa, ní dheachaigh sé ar saoire riamh ar feadh m'eolaisI've never known things to be so bad ní fhaca mé rudaí riamh chomh donait has been known to rain in Ireland chonacthas báisteach in Éirinn cheana, ní nuacht ar bith an bháisteach in Éirinn 8 verb be acquainted with TRANSITIVEaithne a bheith agat ar  c m uI knew him for twenty years bhí aithne agam air ar feadh fiche bliain to know sb well aithne mhaith a bheith agat ar dhuine, na seacht n-aithne a bheith agat ar dhuine to know sb by sight aithne shúl a bheith agat ar dhuine, súilaithne a bheith agat ar dhuine 9 verb associate a quality with sb TRANSITIVEshe's known for her kindness tá cáil an chineáltais uirthi, tá clú an chineáltais uirthi, tá a hainm in airde mar gheall ar a cineáltasI knew him as a highly competent manager mar bhainisteoir cumasach a bhí aithne agamsa air 10 verb remember, recognise TRANSITIVEaithin verb  c m uI knew her from her photo d'aithin mé í óna pictiúr 11 verb be familiar with (place) TRANSITIVEeolas a bheith agat ar  c m ucur amach a bheith agat ar  c m uI know Sligo well tá eolas maith agam ar Shligeach 12 verb (person) be recognised by a name TRANSITIVEwe knew her by the name Síle Síle a thugaimisne uirthi, Síle an t-ainm a thugaimisne uirthieveryone knows me as Chuck Chuck a thugtar orm
phrases

as we know it

mar atá anoisfaoi mar is eol dúinne é

to be not to know

you weren't to know is beag a bhí a fhios agat, níl bealach ar bith a mbeadh a fhios agat

for all I know

chomh fada agus is eol domsago bhfios domsafeadh m'eolais

to get to know sb

aithne a chur ar dhuineaithne a fháil ar dhuine

to get to know sth

eolas a chur ar rud

God knows

(also

God only knows

, goodness knows

, Goodness only knows

, Heaven knows

, Heaven only knows

) ag Dia amháin atá a fhiostá a fhios ag DiaGod knows what they'll get up to next ag Dia amháin atá a fhios céard a dhéanfaidh siad anois, ní bheadh a fhios agat ó thalamh an domhain cad a dhéanfaidh siad anoisshe adores you, though Heaven only knows why tá sí craiceáilte i do dhiaidh ach ag Dia amháin atá a fhios cén fáth'Why did he do that?' 'God knows.' 'Cén fáth a ndearna sé é sin?' 'Ag Dia amháin atá a fhios.'; 'Cén fáth a ndearna sé é sin?' 'Cá bhfios?'

how should I know?

cá bhfios domsa?conas a bheadh a fhios agamsa?cén dóigh a mbeadh a fhios agamsa?

I know

1 expressing agreementtá a fhios agamnach bhfuil a fhios agamis fíor duit'She's unbelievable.' 'I know.' 'Tá sí dochreidte.' 'Tá a fhios agam.' 2 (also

I know what

) introducing sudden ideatá a fhios agamsa'I know, let's go to the cinema.' 'Tá a fhios agamsa, téimis chuig an bpictiúrlann.'

in the know

ar an eolasthe people in the know lucht an eolais, iad siúd atá ar an eolashe's in the know about the plan tá sé ar an eolas faoin bplean

it takes one to know one

aithníonn ciaróg ciaróg eiletuigeann Tadhg Taidhgínnach agatsa a bheadh a fhios

to know best

your mother knows best ag do mháthair is fearr atá a fhios, is í do mháthair is fearr a thuigeann cúrsaí

to know better

1 have the sense to avoid sthfios a mhalairte a bheith agatciall a bheith agatI should have known better at my age shílfeá go raibh mé sách sean le ciall a bheith agam, cheapfá go dtiocfadh ciall le haois to know better than to do sth bheith de chiall agat gan rud a dhéanamh, fios a bheith agat nár cheart rud a dhéanamhshe knew better than to correct him bhí sé de chiall aici gan é a cheartú 2 informal have different opiniona mhalairt de thuairim a bheith agatgan bheith ar aon intinnbarúil eile a bheith agatI gave you my advice but you knew better chuir mé comhairle ort ach bhí a mhalairt de thuairim agatsa

to know your own mind

bheith cinnte díot féinfios a bheith agat cad é atá uait

to know sth backwards

rud a bheith ar eolas agat ó bhun go barrrud a bheith ar eolas agat ó thús deireadhrud a bheith ar bharr do theanga agat

to know sth inside out

deireadh gach eolais a bheith agat ar rudsáreolas a bheith agat ar rud

to know sb inside out

na seacht n-aithne a bheith agat ar dhuine

to know all about sth

deireadh gach eolais a bheith agat ar rudthey think they know all about politics ceapann siad go bhfuil gach uile shórt ar eolas acu faoin bpolaitíocht, síleann siad go bhfuil deireadh gach eolais acu faoin bpolaitíocht

to know sb like a book

(US) aithne an-mhaith a bheith agat ar dhuinena seacht n-aithne a bheith agat ar dhuine

to know sth like a book

(US) bheith an-eolach ar rudan-eolas go deo a bheith agat ar rud

not to know sb from Adam

she didn't know him from Adam ní raibh aithne dá laghad aici air, ní raibh a fhios aici ó thalamh an domhain cérbh é féin

to know the ropes

fios do ghnó a bheith agatfios do cheirde a bheith agatseantaithí a bheith agat

to know what's what

informalseantaithí a bheith agatfios do ghnó a bheith agatfios do cheirde a bheith agat

to let it be known

a thabhairt le fiosa chur in iúlshe let it be known that she wasn't for going thug sí le fios nach raibh sí chun dul ann

to let sb know

a rá le duinea insint do dhuineduine a chur ar an eolaslet me know when you're finished abair liom nuair a bheidh tú críochnaitheshe'll let us know the results cuirfidh sí na torthaí in iúl dúinn

to make sth known (to sb)

rud a thabhairt le fios (do dhuine)rud a rá amach díreach (le duine)rud a chur in iúl (do dhuine)they made their dissatisfaction known thug siad le fios go raibh siad míshásta, níor cheil siad a míshásamhshe made her decision known to the board chuir sí a cinneadh in iúl don bhord

not to know what to do with yourself

bheith corrthónachbheith an-mhíshocair

not to know where to turn

(also

not to know which way to turn

) gan a fhios a bheith agat cá bhfaighidh tú cúnamhgan a fhios a bheith agat céard a dhéanfaidh tú

not to know whether you're coming or going

informalgan a fhios a bheith agat cé acu ag teacht nó ag imeacht atá túbheith trína chéile amach is amach

not to want to know

informalthey don't want to know níl spéis dá laghad acu sa scéal, níl aon suim acu sa scéal, ní luaite leo é

what do you know

informaliontas na n-iontasféach air sinanois céard a déarfá'I made it!' 'Well, what do you know.' 'D'éirigh liom!' 'Bhuel, féach air sin.'and, what do you know, ... agus creid é nó ná creid, ...; agus iontas na n-iontas, ...; agus an gcreidfeá é, ...

you know

informal 1 for emphasisan bhfuil a fhios agattá a fhios agatyou have to practice, you know caithfidh tú cleachtadh, tá a fhios agatyou know, I was mad about her an bhfuil a fhios agat, bhí mé craiceáilte ina diaidh 2 as pause in speechtá a fhios agat féinan bhfuil a fhios agatmar a déarfáI was, you know, waiting for an opportunity bhí mé, mar a déarfá, ag fanacht le deisyou know, your man with the blonde hair tá a fhios agat, fear sin na gruaige finne 3 referring to sth/sb specifictá a fhios agatan bhfuil a fhios agatI called the plumber, you know, the one who was in the paper ghlaoigh mé ar an bpluiméir, tá a fhios agat, mo dhuine a bhí sa nuachtán 4 introducing a subjecttá a fhios agatan bhfuil a fhios agat'You know the house at the corner? It's been sold.' 'Tá a fhios agat an teach ag an gcúinne? Tá sé díolta.'

Phrases and Examples in other entries