New English-Irish Dictionary
Similar words: afar · fair · fare · farm · faro · fart · fear · bar · car · ear
  • EN > GA
  • GA > EN

far

adverb
adjective
phrases
adverb
1 adverb a long way i bhfad  c m uhe hasn't gone far níl sé i bhfad ar shiúl, níl sé i bhfad ó bhaile, níl sé imithe rófhadahave you come far? ar tháinig tú i bhfad?, ar tháinig tú achar fada? far from i bhfad ó, i bhfad ar shiúl óshe wasn't far from the road ní raibh sí i bhfad ón mbóthar, ní raibh sí i bhfad ar shiúl ón mbealach móris it far to Limerick? an bhfuil Luimneach i bhfad?, an bhfuil Luimneach i bhfad uainn?, an fada Luimneach uainn?, an bhfuil i bhfad le dul go Luimneach?it's not far to the shop níl i bhfad le dul chuig an siopa, níl an siopa i bhfad uainn, ní fada uainn an siopa 2 adverb by a long distance far away i bhfad ó bhaile, i bhfad ar shiúl, i bhfad i gcéinshe lives far away tá cónaí uirthi i bhfad ó bhaile, tá cónaí uirthi i bhfad ar shiúl, tá cónaí uirthi i bhfad i gcéin far away from i bhfad ó, i bhfad ar shiúl ówe were far away from the sea bhíomar i bhfad ón bhfarraige far above the gate i bhfad os cionn an gheata we found him far below the summit fuaireamar é i bhfad thíos faoin mullachfar below the boat is the seafloor tá grinneall na farraige i bhfad síos ón mbád far back i bhfad siar
Show full entry 
3 adverb degree of distance how far? cén fad?, cá fhad?, cé chomh fada?how far is it to Kildare? cé chomh fada agus atá sé go Cill Dara?, cá fhad atá Cill Dara as seo?I knew how far the line had moved bhí a fhios agam an fad a bhog an líne they got as far as the border d'éirigh leo dul chomh fada leis an teorainn, chuaigh siad chomh fada leis an teorainn we'd gone so far we were lost bhíomar imithe chomh fada sin go rabhamar caillte you've come this far tá tú tagtha chomh fada seo, tá tú tagtha chomh fada leis seo, tá tú tagtha an fad seo travelling that far is tiring tá sé tuirsiúil bheith ag taisteal chomh fada sin 4 adverb considerably (more, less, etc) i bhfad  c m uit's far more important tá sé i bhfad níos tábhachtaí, tá sé míle uair níos tábhachtaíit's far less expensive tá sé i bhfad níos saoire, is saoire i bhfad éit's far better is fearr go mór é, is fearr i bhfad é, tá sé i bhfad níos fearrit's far smaller is lú go mór é, tá sé i bhfad níos lúI've got far too much to do tá i bhfad an iomarca le déanamh agam, tá i bhfad barraíocht le déanamh agam, tá seacht gcúraimí an tsléibhe ormit's far too big for that room tá sé i bhfad rómhór don seomra sinit was far above the speed limit bhí sé i bhfad os cionn na luasteorannit was far below the price we wanted bhí sé i bhfad níos ísle ná an praghas a theastaigh uainn it was far beyond the previous figure bhí sé i bhfad Éireann níos fearr ná an figiúr roimhe sin he was far ahead of the others bhí sé i bhfad chun cinn ar an gcuid eile 5 adverb extent of progress how far have you progressed? cén dul chun cinn atá déanta agat? I didn't think I'd make it this far níor cheap mé go n-éireodh liom teacht chomh fada seo it's not that far níl sé chomh fada sin, níl sé rófhada we didn't get far with the bank ní dhearnamar mórán dul chun cinn leis an mbanc, níor éirigh go rómhaith linn leis an mbanc 6 adverb to particular degree how far can we trust her? cén iontaoibh is féidir linn a bheith againn aisti?, cé chomh fada agus is féidir linn í a thrust?, cá mhéad muiníne a thig linn a bheith againn aisti? that money will only go so far ní rachaidh an t-airgead sin rófhada, ní dhíolfaidh an t-airgead sin ach as méid áirithe, ní mhairfidh an t-airgead sin i bhfad he helped as far as he was able chabhraigh sé a oiread agus a d'fhéadfadh sé, chuidigh sé chomh maith agus a bhí sé in ann as far as possible chomh fada agus is féidir, a oiread agus is féidir 7 adverb to extreme, limit they went too far with it chuaigh siad rófhada leis, chuaigh siad thar fóir ar fad leis to take sth too far dul thar fóir le rud this has gone far enough tá sé seo ag dul ar aghaidh fada go leor, tá sé seo imithe sách fada, tá sé seo imithe fada a dhóthainhow far would you go for a friend? cad a bheifeá sásta a dhéanamh do chara?, cén méid a dhéanfá do chara? his patience only goes so far níl ach méid áirithe foighne aige, tá teorainn lena chuid foighne I would go as far as to say that he caused it déarfainn, fiú, gurbh é siúd ba chúis leis; rachainn chomh fada agus a rá gurbh eisean ba chúis leis 8 adverb in time expressions far into the past i bhfad Éireann ó shin; na cianta cairbreacha ó shin; fadó, fadó far into the future lá is faide anonn, i bhfad romhainn, faoi cheann stáir mhór ghroí eile it depends how far back you look braitheann sé ar cé chomh fada siar agus a théann tú the town was founded as far back as 1480 bunaíodh an baile chomh fada siar leis an mbliain 1480 your birthday isn't far away ní fada uainn do bhreithlá, is gearr uainn do lá breithe, níl do bhreithlá i bhfad uainn, níl i bhfad le dul go dtí do lá breithe
adjective
9 adjective most distant thall  c m ueile  c m uI stood at the far end of the room sheas mé ag an taobh eile den seomrahe swam to the far bank shnámh sé go dtí an bruach thall 10 adjective north, south, etc in the far north i bhfad ó thuaidhit's in the far south of the country tá sé i bhfíordheisceart na tíre, tá sé thíos ó dheas ar fad sa tír, tá sé i ndeisceart na tíre ar fad 11 adjective also literary distant he went away to a far country d'imigh sé chuig tír i bhfad i gcéin, d'imigh sé go dtí tír i bhfad uainn, d'imigh sé chuig tír i bhfad ó bhaile we were able to see it in the far distance bhíomar ábalta é a fheiceáil i bhfad uainn
phrases

as far as I am concerned

chomh fada agus a bhaineann sé liomsaó mo thaobhsa dei dtaca liomsa demaidir liom féin dede mo thairbheseas far as I'm concerned, it's over chomh fada agus a bhaineann sé liomsa, tá sé thart

as far as sth is concerned

(also

as far as sth goes

) chomh fada agus a bhaineann sé le rudó thaobh ruda dei dtaca le rud demaidir le rud deI had little interest as far as sport was concerned ba bheag mo spéis chomh fada agus a bhain sé le spórtas far as music is concerned, I haven't a clue níl tuairim na ngrást agam faoi cheolit wasn't bad as far as entertainment goes ní raibh sé go dona i dtaca le siamsaíocht de, ní raibh sé go dona ó thaobh siamsaíochta deas far as kings go, he wasn't the worst más rí féin a bhí ann, níorbh é ba mheasa acu; níorbh é an rí ba mheasa orthu é

as far as it goes

chomh fada agus a théann ségo pointe áirithegetting a temporary job is fine, as far as it goes ní drochrud ann féin post sealadach a fháil

by far

i bhfadgo mór fadagan amhrasshe's the best writer by far is í go mór fada an scríbhneoir is fearr, is í gan amhras an scríbhneoir is fearr, níl amhras ar bith ach gurb ise an scríbhneoir is fearrhe's better than me by far tá sé i bhfad níos fearr ná mé

far and away

i bhfadgo mór agus go fadahe's far and away our best defender is é an cosantóir is fearr atá againn é go mór agus go fada

far and near

literary they came from far and near tháinig siad ó chian agus ó chóngar, tháinig siad ó na ceithre hairde, tháinig siad ó cheann ceann na tíre

far and wide

i bhfad agus i ngearri bhfad agus i gcéingo fada fairsingar fud na háiteher fame went far and wide chuaigh a cáil i bhfad agus i ngearrwe searched far and wide chuardaíomar ar fud na háite, chuardaíomar go fada fairsing, chuardaíomar dóigh agus andóighpilgrims came from far and wide tháinig oilithrigh ó chian agus ó chóngar

far be it from me to do sth

ironic far be it from me to tell you what to do but ... ní ag insint fios do ghnó duit atáim ach ...; ní hé go bhfuil mé ag iarraidh a rá leat cad é ba cheart duit a dhéanamh ach ...far be it from me to criticise him ní hé go mbeinnse ag iarraidh é a cháineadh

to be a far cry from sth

informalhe's a far cry from the grumpy teenager he used to be is mór idir é agus an déagóir cantalach a bhíodh annthe meal was a far cry from beans on toast ba mhór idir an béile agus pónairí ar thósta, b'fhada idir an béile agus pónairí ar thósta, ba mhór an difríocht idir an béile agus pónairí ar thósta

far from sth

we were far from being idle ní rabhamar díomhaoin ná baol airthe situation was far from good ní raibh an scéal go maith ar chor ar bithfar from fixing it, you almost broke it ní hé amháin nár dheisigh tú é, ach is beag nár bhris tú é; in áit é a chóiriú, dóbair duit a bhriseadh

far from it

it wasn't over yet, far from it ní raibh sé thart go fóill, ní raibh ná é; ní raibh deireadh leis go fóill, ná baol air; ní raibh deireadh leis go fóill, ach a mhalairt ar fad

to be far removed from sth

bheith i bhfad óthe training is far removed from real teaching is mór idir an oiliúint agus an fhíormhúinteoireacht, níl cosúlacht ar bith idir an oiliúint agus an mhúinteoireacht cheart

to go far

they should go far ba cheart go ndéanfaidís go maith, ba cheart go n-éireodh go maith leoshe went far in the business bhí an-rath uirthi sa ghnó, d'éirigh thar cionn léi sa ghnó, d'éirigh go diail ar fad léi sa ghnó

in as far as

(also

in so far as

) sa mhéid goI'm Irish in as far as I was born here is Éireannach mé sa mhéid gur saolaíodh anseo mé

to be not far off

(also

to be not far out

, to be not far wrong

) informalthe reports weren't far off ní raibh na tuairiscí i bhfad amach, ní raibh na tuairiscí i bhfad ón marc, ní raibh na tuairiscí i bhfad uaidh

to not go far

1 have little buying power 100 euro won't go far is gearr a sheasfaidh 100 euro, ní fiú mórán 100 euro, ní mór an ní is fiú 100 euro 2 be not enough, insufficient there are six of us and a tin of soup doesn't go very far tá seisear againn ann agus ní sheasann canna anraith i bhfad dúinn; tá seisear againn ann agus ní leor canna anraith dúinn, ná baol air; tá seisear againn ann agus is gearr le dul orainn canna anraith

so far

1 until now go dtí seogo nuige seoso far they have raised five million tá cúig mhilliún bailithe go dtí seo acu 2 up to a point go pointe áiritheI could only trust him so far ní raibh mé ábalta ach méid áirithe iontaoibhe a bheith agam asyou can only get so far before they stop you ní féidir ach méid áirithe a dhéanamh sula stopann siad thú, ní féidir leat ach oiread áirithe a dhéanamh sula stopann siad thú

as far as I know

(also

as far as I can see

, as far as I can tell

) go bhfios domchomh fada agus is eol domchomh fada le m'eolasar feadh m'eolais

as far as I can remember

más buan mo chuimhnemura bhfuil dul amú orm

so far, so good

tús maith leath na hoibre

thus far

go dtí seogo nuige seo

a ... too far

de bharraíochtit was a charge too far táille de bharraíocht a bhí ann, táille iomarcach a bhí ann

Phrases and Examples in other entries