New English-Irish Dictionary
Similar words: ado · doc · doe · dog · doh · don · dot · duo · dado · demo
  • EN > GA
  • GA > EN
do is a grammatical form of: do »

do

verb
auxiliary verb
noun
phrases
verb
1 verb perform activity TRANSITIVEdéan verb  c m uwho did this? cé a rinne é seo?I've done nothing ní dhearna mise dada, ní dhearna mise aon níwhat are you doing there? cad atá á dhéanamh ansin agat?, cad é atá tú a dhéanamh ansin?you can't do everything for them ní féidir leat gach rud a dhéanamh dóibhdo what you're told! déan an rud a deirtear leat!let them do what they want lig dóibh a rogha rud a dhéanamh, tabhair cead a gcinn dóibhshe has nothing to do níl aon rud le déanamh aici, níl dada le déanamh aicithere's little we can do about it now níl mórán is féidir linn a dhéanamh faoi anois, is beag a thig linn a dhéanamh faoi anoisI need to do some work caithfidh mé roinnt oibre a dhéanamhshe gave them some sums to do thug sí roinnt suimeanna le déanamh dóibhwe're doing an experiment táimid ag déanamh turgnaimh, tá turgnamh á dhéanamh againnhe does the cooking déanann seisean an chócaireachtby the time the shopping is done faoin am a mbíonn an tsiopadóireacht déantacan you do me a favour? an ndéanfá gar dom?they did her an injustice rinne siad éagóir uirthi 2 verb achieve sth TRANSITIVEdéan verb  c m uI wasn't able to do much ní raibh mé in ann mórán a dhéanamhthey did nothing for the language ní dhearna siad faic ar son na teanga
Show full entry 
3 verb perform, make progress INTRANSITIVEdéan verb  c m uhow is the business doing? cén chaoi a bhfuil ag éirí leis an ngnó?, cad é mar atá an gnó ag déanamh?he did ok in his exams rinne sé maith go leor ina chuid scrúduithethey didn't do too well ní dhearna siad rómhaith 4 verb produce particular effect TRANSITIVEdéan verb  c m ua few days' holiday will do you good déanfaidh cúpla lá saoire maitheas duitit didn't do me any harm ní dhearna sé aon dochar dom, ní dhearna sé aon díobháil domit did more harm than good is mó de dhochar ná de mhaitheas a rinne séthere was damage done to the house rinneadh damáiste don teach 5 verb have particular function TRANSITIVEdéan verb  c m uwhat does this button do? céard a dhéanann an cnaipe seo? 6 verb THEAT perform TRANSITIVEdéan verb  c m ucuir i láthair VP  c m uwe did four scenes rinneamar ceithre radharc 7 verb with 'what': work at particular job TRANSITIVEdéan verb  c m uwhat's he doing these days? cad atá á dhéanamh aige na laethanta seo?, cad é atá sé a dhéanamh na laethanta seo?, céard atá ar siúl aige na laethanta seo?, cad é atá ar bun aige na laethanta seo?what will you do when you finish university? céard a dhéanfaidh tú nuair a bheidh tú réidh leis an ollscoil?what do you do for a living? cén tslí bheatha atá agat? 8 verb ED study subject, follow course TRANSITIVEdéan verb  c m uhe's doing his Leaving tá sé ag déanamh na hArdteistewhat subjects did you do for your A-Levels? cad iad na hábhair a rinne tú don A-Leibhéal?he's doing French and History at university tá sé ag déanamh Fraincise agus Staire ar an ollscoilshe did a degree in botany rinne sí céim sa luibheolaíocht 9 verb deal with TRANSITIVEdéan verb  c m uhave you done the genitive? an bhfuil an ginideach déanta agaibh?they're doing algebra tá siad ag déanamh ailgéabair 10 verb engage in sport etc TRANSITIVEdéan verb  c m uhave you ever done yoga? an ndearna tú ióga riamh?I do a lot of cycling déanaim a lán rothaíochtahe does swimming on Tuesdays téann sé ag snámh ar an Máirtdo you do any other sports? an imríonn tú aon spórt eile?, an nglacann tú páirt i spórt ar bith eile? 11 verb tidy, clean etc TRANSITIVEI have to do the lawn tomorrow caithfidh mé an léana a dhéanamh amárachhe did his bedroom chuir sé caoi ar a sheomra, chóirigh sé a sheomrashe's doing her hair tá sí ag réiteach a cuid gruaige, tá sí ag cóiriú a cuid gruaigeshe had her nails done fuair sí cóiriú ingnehave you done your teeth? an bhfuil d'fhiacla déanta agat? 12 verb create work of art, document etc TRANSITIVEdéan verb  c m uthey're doing a programme about 1916 tá siad ag déanamh clár faoi 1916could you do me a photocopy? an bhféadfá fótachóip de a dhéanamh dom?he wanted to do my portrait theastaigh uaidh mo phortráid a tharraingtshe's doing a book on the Famine tá leabhar ar an nGorta Mór á scríobh aici, tá sí i mbun leabhar ar an nGorta Mór 13 verb write report etc TRANSITIVEscríobh verb  c m udéan verb  c m ushe did a thesis on the abstract noun rinne sí tráchtas ar an ainm teibíhe's doing a piece for the paper tá píosa á chur le chéile don nuachtán aige, tá sé ag scríobh píosa don nuachtánshe did an essay on her holidays scríobh sí aiste ar a laethanta saoire 14 verb cook or prepare food TRANSITIVEdéan verb  c m uréitigh verb  c m uI haven't done the dinner yet níl an dinnéar déanta go fóill agam, níor réitigh mé an dinnéar go fóillwill I do you an egg? an réiteoidh mé ubh duit?, an gcuirfidh mé síos ubh duit? 15 verb provide product or service TRANSITIVEdo they do sandwiches? an ndíolann siad ceapairí?, an bhfuil ceapairí acu?I'll do you a deal tabharfaidh mé praghas maith duit, tabharfaidh mé margadh duit 16 verb organise or arrange event TRANSITIVElet's do lunch buailimis le chéile faoi choinne lóin, bíodh lón againnwe did a big party for her d'eagraíomar cóisir mhór di, bhí cóisir mhór againn di 17 verb spend time TRANSITIVEcuir isteach PhrV  c m udéan verb  c m ucaith verb  c m uI did three years in that job chaith mé trí bliana sa phost sin, chuir mé trí bliana isteach sa phost sinhe's doing ten years for drug dealing tá sé ag déanamh deich mbliana sa phríosún as mangaireacht drugaí 18 verb travel particular distance or at particular speed TRANSITIVEdéan verb  c m utéigh verb  c m uwe did 30 km a day rinneamar 30 km in aghaidh an laehe was doing eighty kilometres an hour bhí sé ag déanamh ochtó ciliméadar san uair, bhí sé ag dul ochtó ciliméadar san uair 19 verb visit or tour TRANSITIVEtéigh go dtícuairt a thabhairt arthere's a tour doing all the historic sites tá turas ann a théann go dtí na láithreacha stairiúla go léirwe did Greece last year chuamar go dtí an Ghréig anuraidh 20 verb informal take legal action against TRANSITIVEan dlí a chur artabhair chun cúirtetabhair os comhair na cúirteno one was ever done for the robbery níor tugadh aon duine os comhair na cúirte riamh as an ngadaíocht, níor tógadh aon duine riamh as an robáilthey did him for speeding chuir siad an dlí air as bheith ag tiomáint róthapa 21 verb very informal hurt or kill TRANSITIVEtreascair verb  c m ucnag verb  c m ushut up or I'll do you! éist do bhéal nó cnagfaidh mé thú!, dún do chlab nó dúnfaidh mise duit é!the full back tried to do him rinne an lánchúlaí iarracht é a threascairt 22 verb informal cheat, trick TRANSITIVEbob a bhualadh ardallamullóg a chur ar  c m uyou've been done there buaileadh bob ansin ort 23 verb sterilise animal TRANSITIVEcoill verb  c m ugearr verb  c m u 24 verb impersonate TRANSITIVEaithris a dhéanamh arhe's good at doing Elvis tá sé go maith ag déanamh aithrise ar ElvisI can't do his accent ní féidir liom aithris a dhéanamh ar a chanúint, ní féidir liom a chanúint a dhéanamh 25 verb informal take drug TRANSITIVEtóg verb  c m uglac verb  c m ucaith verb  c m uhe doesn't do drugs ní ghlacann sé drugaí, ní thógann sé drugaí 26 verb very informal have sex with TRANSITIVEmy mate says he'd do her deir mo chara go dtabharfadh sé ceann di
auxiliary verb
27 auxiliary verb to form negatives
► (present tense)
I don't drink ní ólaimhe doesn't see you ní fheiceann sé thúyou don't know níl a fhios agatI don't like cheese ní maith liom cáis, ní thaitníonn cáis liomshe doesn't live there now ní chónaíonn sí ansin anois, níl sí ina cónaí ansin anoisthey don't do any work ní dhéanann siad aon obair
► (past tense)
I didn't drink níor ól méhe didn't see you ní fhaca sé thúyou didn't know ní raibh a fhios agatI didn't like cheese níor mhaith liom cáis, níor thaitin cáis liomshe didn't live there at the time níor chónaigh sí ansin san am, ní raibh sí ina cónaí ansin san amthey didn't do any work ní dhearna siad aon obair
28 auxiliary verb to form questions
► (present tense)
does he play football? an imríonn sé peil?do you need help? an dteastaíonn cabhair uait?, an bhfuil cúnamh uait?does it scare them? an scanraíonn sé iad?, an gcuireann sé eagla orthu?does she know? an bhfuil a fhios aici?do you know him? an bhfuil aithne agat air?
► (past tense)
did he play football? ar imir sé peil?did you need help? ar theastaigh cabhair uait?, an raibh cúnamh uait?did it scare them? ar scanraigh sé iad?, ar chuir sé eagla orthu?did she know? an raibh a fhios aici?did you know him? an raibh aithne agat air?
29 auxiliary verb to form negative imperativesdon't fall ná titdon't be silly, lads ná bígí amaideach, a bhuachaillídon't drop your plate ná lig do do phláta titimdon't forget to sign your forms ná déanaigí dearmad bhur bhfoirmeacha a shíniú 30 auxiliary verb to form question tagsthey don't sell bicycles, do they? ní dhíolann siad rothair, an ndíolann?she told you, didn't she? d'inis sí duit, nár inis?you don't mind, do you? ní miste leat, an miste?it finished in a draw, didn't it? chríochnaigh sé ar comhscór, nár chríochnaigh?they did it to annoy us, didn't they? rinne siad é le cur isteach orainn, nach ndearna? 31 auxiliary verb to form short answers'Did he fix the door?' 'He did.' 'Ar dheisigh sé an doras?' 'Dheisigh.'; 'Ar chuir sé caoi ar an doras?' 'Chuir.''Do you see them?' 'I do.' 'An bhfeiceann tú iad?' 'Feicim.''Do they like drama?' 'They do.' 'An maith leo an drámaíocht?' 'Is maith.''Does she read much?' 'She doesn't.' 'An léann sí mórán?' 'Ní léann.''Did you go?' 'I didn't.' 'An ndeachaigh tú?' 'Ní dheachaigh.' 32 auxiliary verb to avoid repeating verbI spend more in a week than she does in a month caithimse níos mó i seachtain ná a chaitheann sise i míI thought he wouldn't finish it but he did cheap mé nach gcríochnódh sé é ach chríochnaighshe knows more than I do tá níos mó ar eolas aici ná mar atá agamsa, tá a fhios aici níos mó ná atá a fhios agamsadon't worry about falling; we all do occasionally ná bíodh imní ort faoi thitim; titimid go léir ó am go hamI didn't leave and neither did he níor fhág mise agus níor fhág seisean ach oireadI rang him and so did she ghlaoigh mise air agus ghlaoigh sise air freisin, scairt mise air agus rinne sise amhlaidh 33 auxiliary verb used for emphasissome people do complain déanann daoine áirithe gearánwe did make a lot of noise rinneamar a lán torainn ceart go leorhe certainly does like to show off is cinnte gur maith leis bheith ag déanamh gaiscethey do at least acknowledge your contribution ar a laghad ar bith tugann siad aitheantas don mhéid a rinne tú 34 auxiliary verb to emphasise polite request etcdo sit down bí i do shuído keep in touch now coinnigh i dteagmháil anois 35 auxiliary verb to emphasise impatient request etcoh, do shut up! ó, dún do bhéal, in ainm Dé!; ó, dún do chlab, as ucht Dé!do stop interrupting, dear stop ag briseadh isteach mura miste leat, a stór 36 auxiliary verb used when negative adverbial phrase begins clausenot only does it rain, it snows too ní hamháin go mbíonn sé ag cur báistí, bíonn sé ag cur sneachta chomh maiththey didn't sing, nor did they play níor chan siad ná níor sheinn siad ach an oireadat no point did she say it was ready ní dúirt sí in am ar bith go raibh sé réidh
noun
37 noun informal party or social eventócáid fem2  c m ucóisir fem2  c m upáirtí masc4  c m uthey have a family do tomorrow beidh ócáid teaghlaigh acu amárachthere's no Christmas do this year níl aon chóisir Nollag ann i mbliana 38 noun MUS in tonic sol-fa (do, ray, mi etc.) masc4  c m u 39 noun MUS note C masc4  c m u
phrases

could do without sth

we could do without this níl sé seo ag teastáil uainn, ní haon chabhair dúinn é seoshe can do without lectures from a fool like you níl léachtaí ó amadán mar tusa ag teastáil uaithi

can't be doing with sth

informalI can't be doing with all this arguing ní féidir liom cur suas leis an argóint seo ar fad, ní bheinn gafa leis an argóint seo uilig, níl aon fhoighne agam don argóint seo go léir

sb could do with sth

he could do with a hand tá lámh chúnta ag teastáil uaidh, tá lámh chuidithe de dhíth airI could do with a cup of tea níor mhiste liom cupán tae

to do something about sth

you need to do something about your weight caithfidh tú rud éigin a dhéanamh faoi do mheáchanhe couldn't do anything about the smell ní raibh sé in ann aon ní a dhéanamh faoin mboladh, ní raibh sé ábalta a dhath a dhéanamh faoin mboladh, ní raibh aon neart aige ar an mboladhthey did nothing about the report ní dhearna siad dada faoin tuairisc

do as you would be done by

proverb de réir mar ab áil leat daoine a dhéanamh duit, déan dóibh sin mar an gcéanna proverb caith le daoine eile mar ba mhaith leat go gcaithfidís leat féin

to do nothing for sb/sth

1 benefit sbbad publicity does nothing for us ní dhéanann drochphoiblíocht aon mhaitheas dúinn, ní cuidiú ar bith againn an drochphoiblíochta hammering like that won't do much for their confidence ní chabhróidh greadadh mar sin mórán lena muinínthe show did a lot for her reputation chuir an seó go mór lena clú 2 flatterthat dress does nothing for her ní haon mhaise uirthi an gúna sin, is gann an slacht a chuireann an gúna sin uirthithe tattoo didn't do much for him níor fheil an tatú dó mórán, níor fhóir an tatú beag ná mór dó, níor oiriúnaigh an tatú go rómhaith é 3 please or attractpresents don't do much for her níl spéis rómhór aici i mbronntanais, níl mórán airde aici ar bhronntanaisshe did nothing for him ní raibh aon dúil aige inti, ní raibh sé tógtha léi beag ná mór, ní raibh aird ar bith aige uirthi

to do it

very informalare they doing it? an bhfuil siad ag bualadh craicinn?, an bhfuil siad ag bualadh leathair?

to do it for sb

informalItalian cuisine does it for him is breá leis bia na hIodáile, tá sé an-tógtha le bia na hIodáile

to do as you're told

they never do as they're told ní dhéanann siad mar a deirtear leo riamh, ní dhéanann siad riamh an rud a deirtear leo

to do your best

do dhícheall a dhéanamhI'll do my very best déanfaidh mé mo mhíle dícheallshe was doing her best to keep the shop going bhí sí ag déanamh a díchill an siopa a choinneáil ag gabháil

sb doesn't do ...

informalhe doesn't do humble ní nós leis bheith umhal, níl sé tugtha don mhodhúlachtshe doesn't do cheerful ní bean mhór gealgháire íI don't really do weddings níl mé róthugtha do bhainiseacha, níl mórán airde agam ar bhainiseacha

to do one

very informaltell him to do one abair leis imeacht i dteach an diabhail, abair leis greadadh leis

dos and don'ts

rudaí is ceart agus nach ceart a dhéanamh

to do time

informalbheith sa phríosún

to do well for yourself

déanamh go maith duit féinthey're doing well for themselves tá siad ag déanamh go maith dóibh féin, tá ag éirí go maith leo

to do well out of sth

usually pejorative déanamh go maith as rud pejorative gnóthú ar rud pejorative she did well out of the will rinne sí go maith as an uachthe did well out of the divorce is maith a chuaigh an colscaradh dó

to be done

(also

to have done

) bheith réidhbheith críochnaithedeireadh a bheith déanta agatI'm done tá mé críochnaithe, tá mé réidhare you done with the phone? an bhfuil tú réidh leis an nguthán?we haven't done talking yet nílimid críochnaithe ag caint fós, níl deireadh ráite go fóill againnI'm done with that sort of work tá mé réidh leis an gcineál sin oibre, ní bhainim lena leithéid d'obair a thuilleadh

to get sth done

rud a dhéanamhrud a fháil déantarud a chur i gcríchhave you got the homework done? an bhfuil an obair bhaile déanta agat?I hadn't time to get everything done ní raibh an t-am agam gach rud a chur díomhe can get it done cheaply is féidir leis é a fháil déanta go saor

to have something to do with sth

(also

to be something to do with sth

) 1 related to or involvingbaint a bheith agat le rudbheith bainteach le rudit's mainly to do with equality issues is le ceisteanna comhionannais a bhaineann sé go príomha, ceisteanna comhionannais go príomha atá i gceist leisthe letter has something to do with his contract baineann an litir lena chonradh ar bhealach éigin, tá baint éigin ag an litir lena chonradhhistory has a lot to do with the conflict tá baint mhór ag an stair leis an gcoimhlint 2 concerning or about sthit has to do with a friend of mine baineann sé le cara liom

to have nothing to do with sb/sth

(also

to be nothing to do with sb/sth

) 1 wanting not to get involved with sbhe has nothing to do with the Church ní bhacann sé leis an Eaglais, ní bhíonn aon phlé aige leis an Eaglaisshe wanted nothing to do with that crowd ní raibh sí ag iarraidh aon bhaint a bheith aici leis an dream sin 2 not involving or related toit had nothing to do with money ní raibh aon bhaint aige le hairgead, níor bhain sé le hairgead beag ná mór, ní raibh airgead i gceistwhat has that got to do with it? cén bhaint atá aige sin leis?that's nothing to do with anything níl baint aige sin le rud ar bith, scéal thairis is ea é sinwe have nothing to do with those Burkes níl gaol ná ceangal againn leis na Búrcaigh sin 3 having played no part in sththe argument was nothing to do with me ní raibh aon bhaint agamsa leis an argóint, ní raibh ladhar ná lámh agamsa san argóint, ní raibh baint ná páirt agamsa leis an argóint 4 none of sb's businessstay out of this, it has nothing to do with you fan amach as seo, ní bhaineann sé leatwhat has this got to do with you? cén bhaint atá aige seo leatsa?, cad é de do ghnósa é seo?, cén chaoi a mbaineann sé seo leatsa?

if I had it to do over

(also

if I could do it over

) (especially US) dá mbeadh breith ar m'aiféala agamdá mbeinn á dhéanamh arís

how are you doing?

informal cén chaoi a bhfuil tú?cad é mar atá tú?conas atá tú?

how do you do?

Dia duit

it doesn't do to ...

ní ceart ...níl sé indéanta ...it doesn't do to be so cynical ní ceart bheith chomh soiniciúil sinit won't do to play like that on the big day ní dhéanfaidh sé cúis imirt mar sin ar an lá mór, ní bheidh sé maith go leor imirt mar sin ar an lá mórit wouldn't have done to be late ní bheadh sé ceart bheith mall

it's the ... that does it

is é ... faoi deara éis é ... is cúis leisis é ... is bun leisit's the drink that does it is í an deoch is cúis leis, is í an deoch faoi deara é

nothing doing

informal 1 nothing happeningthere's nothing doing here níl dada ag tarlú anseo, níl a dhath ag tarlú anseo, níl faic na ngrást ag tarlú anseo 2 nothing availableI looked everywhere but nothing doing chuardaigh mé gach áit ach ní raibh dada le fáil, chuardaigh mé gach áit ach b'fhánach an mhaise dom é 3 to say no firmlyseans dá laghadseans ar bith

(oh) no you don't

informalseans dá laghadseans ar bith

a poor/rum do

informalis bocht an scéal é

to tell sb what to do with sth

informala rá le duine céard a dhéanfaidh sé le rudI told him what to do with his offer dúirt mise leis cad a dhéanfadh sé lena thairiscint, d'inis mise dó cén áit ar cheart dó a thairiscint a chur

sb knows what they can do with sth

informalthe solicitor knows what he can do with his bill tá a fhios ag an dlíodóir céard a dhéanfaidh sé lena bhille, tá a fhios ag an dlíodóir cá gcuirfidh sé a bhille

that does it

informalsin é

you've done it now

(also

you've done it this time

) informaltá sé déanta anois agattá an diabhal déanta anois informaltá an súiche sa phota anois informaltá do chac anois agat very informal

that will do

is leor sin

what can I do for you?

an bhféadfainn cuidiú leat?an dtig liom cuidiú ar bith a thabhairt duit?an féidir liom cabhrú leat?céard is féidir liom a dhéanamh duit?

what can I do you for?

humorous anois, más ea!anois, a dhuine uasail!

what am I going to do with you?

cad é a dhéanfaidh mé leat ar chor ar bith?tá mo chroí briste leattá mo chroí briste agat

sth will do

that will do déanfaidh sé sin cúis, déanfaidh sé sin an beart, déanfaidh sé sin an gnó, déanfaidh sé sin an jabthat'll do! is leor sin!tea would do very nicely dhéanfadh tae cúis bhreá, ní bheadh aon chaill ar chupán taeten euro each will do is leor deich euro an duine, déanfaidh deich euro an duine cúisthat old bucket will do for the ashes déanfaidh an seanbhuicéad sin cúis don luaithreach

sth will do sb

it'll do me as it is déanfaidh sé cúis dom mar atá, déanfaidh sé an beart dom mar atáwill that do you? an ndéanfaidh sé sin cúis duit?, an leor sin duit?that cheque will do him for a month or two déanfaidh an seic sin cúis dó ar feadh míosa nó dhó, coinneoidh an seic sin ag gabháil é ar feadh míosa nó dhó

sth won't do

1 not adequateanything other than a full apology won't do for the family ní dhéanfaidh aon rud ach leithscéal iomlán cúis don teaghlach, ní bheidh an teaghlach sásta le haon rud ach leithscéal iomlányou'll need plates (paper plates won't do) beidh plátaí ag teastáil (ní leor plátaí páipéir), beidh plátaí ag teastáil (ní dhéanfaidh plátaí páipéir an beart)the hall won't do for a crowd that big ní bheidh an halla in ann ag slua chomh mór sin, níl an halla mór go leor do shlua chomh mór sin 2 not acceptablethis lack of attention won't do níl an easpa aire seo maith go leor, níl an easpa aire seo sásúil, níl an easpa aire seo sách maith

what does sb do for ...?

what do you do for money? cá bhfaigheann tú do chuid airgid?, cad é a dhéanann tú i dtaca le hairgead de?what'll we do for drink when the pub closes? cá bhfaighimid deoch agus an teach tábhairne dúnta?, cad a dhéanfaimid i dtaobh dí agus an teach ósta dúnta?

what have you done to your ...?

what have you done to your hand? céard a rinne tú le do lámh?, céard a tharla do do lámh?, cad é a tháinig ar do lámh?

what have you done with sth/sb?

what have I done with the money? cár chuir mé an t-airgead?, cad a rinne mé leis an airgead?what have you done with the kids? cad a rinne tú leis na páistí?, cár fhág tú na páistí?

what is sb/sth doing here?

what is that idiot doing here? céard atá an t-amadán sin a dhéanamh anseo?, cad a thug an t-amadán sin anseo?what is he doing on the committee? cad atá seisean a dhéanamh ar an gcoiste?, cén fáth a bhfuil seisean ar an gcoiste?

what is sb doing...?

what is he doing digging in the garden? cad atá ar bun aige ag tochailt sa ghairdín?, cén gnó atá aige ag tochailt sa ghairdín?, céard atá á dhéanamh aige ag tochailt sa ghairdín?

what's done is done

níl neart air anoisan rud atá thart bíodh sé thart

sb would do well to do sth

Mary would do well to stay away from her níor chás do Mháire fanacht uaithi, fanadh Máire ar shiúl uaithi má tá fios a leasa aiciJohn would do better to shut his gob b'fhearr do Sheán a chlab a dhúnadh, b'fhearr an mhaise do Sheán bheith ina thost

Phrases and Examples in other entries

  • EN > GA
  • GA > EN

do

Phrases and Examples in other entries